Servicii

Ferest Logistics ofera o gama completa de servicii in domeniul expeditiilor feroviare precum si alte servicii conexe transporturilor feroviare de marfuri, inclusiv analiza detaliata si consultanta pentru a putea propune clientilor sai solutii optime de transport.

 • Crearea unei logistici adecvate expedierilor, in vederea optimizarii rutelor si a costurilor de transport.
 • Transport pe cale ferata si logistica atat cu operatori de stat cat si privati.
 • Transport combinat cu structurile aferente.
 • Asistenta in porturi pentru preluarea marfurilor la si de la calea ferata / nava.
 • Software de specialitate.
 • Verificarea sistematica a timpilor de parcurs cu raportari regulate de pozitie (monitorizarea expeditiilor).
 • Transport rapid si regularitate cu urmarire permanenta a circulatiei.
 • Consultanta feroviara completa, cu solutii “la cheie” indiferent de destinatie sau tipul de transport.
 • Consultanta in faza precontractuala privind nivelul taxelor de transport si accesorii pe anumite rute de transport.
 • Solutii privind manevra feroviara la domiciliul clientului pentru cei ce dispun de infrastructura necesara, cu analiza complexa privind mijloacele proprii precum si manevra pentru introducerea si scoaterea vagoanelor la si de la fronturile de incarcare, descarcare.
 • Elaborarea studiului de implantare a unor linii industriale private de catre societatile competente cu intocmirea documentatiilor si obtinerea avizelor si autorizatiilor de la autoritatile competente.
 • Inchirierea diverselor tipuri de material rulant prin punerea la dispozitia clientilor, pentru desfasurarea activitatilor specifice de exploatare feroviara.
 • Intocmirea documentelor de transport feroviar in concordanta cu conventiile feroviare interne si internationale.
 • Organizarea, efectuarea si / sau intermedierea transporturi si expeditii interne si internationale de marfuri in trafic feroviar, rutier si maritim (multimodal), oferind o logistica completa in derularea transporturilor combinate.

Ferest Rail Services S.r.l. este parte a grupului Ferest Logistics si ofera o gama completa de servicii in domeniul expeditiilor feroviare de marfuri in statiile de frontiera Curtici, Episcopia Bihor si Stamora Moravita, dupa cum urmeaza:

 • operaţiuni de predare/primire documente vagoane în frontieră către şi de la operatorii feroviari, incluzând:
  • întocmire borderouri predare/primire;
  • întocmire liste de tranzit;
  • completare arătare tren;
  • avizare sosire/plecare vagoane din frontiera (fax/e-mail);
  • copii scrisori de trasura sau alte documente;
  • întocmire situatii saptamânale/lunare pe tip de trafic;
  • aplicare etichete RID lipsă pe vagoane;
  • întocmire scrisori de trasura CIM/locale;
  • asistenţă/reprezentare la constatări lipsuri/prisosuri marfă;
  • sigilări vagoane;
  • prezentare a vagoanelor (“fizic”) la organele PCTF şi vamale când se solicită , în mod expres aceasta;
  • neutralizare facturi.
 • Primirea vagoanelor ca reprezentant al operatorului feroviar din România, de la operatorii feroviari din Ungaria si Serbia:
  • din punct de vedere tehnic;
  • din punct de vedere comercial + starea încărcăturii;
  • paza vagoanelor pâna la sosirea locomotivei de tracţiune a operatorului feroviar din România pe relaţia import sau a operatorului feroviar din Ungaria pe relaţia export;
  • informaţii privitoare la poziţia vagoanelor în Ungaria în cazul transporturilor derulate cu MAV Cargo, respectiv Serbia în cazul transporturilor derulate cu ZS Cargo.
 • Reprezentarea operatorului feroviar în cazul vagoanelor refuzate din punct de vedere tehnic în frontieră:
  • operaţiunea de manevră la/de la atelierul de reparaţii al IRV Curtici;
  • constatarea defectelor, urmarirea reparaţiilor;
  • recepţia lucrărilor de reparaţii efectuate de IRV;
  • aranjarea încărcăturii deplasate (manopera+materiale pentru ancorare);
  • reparatii tehnice accidentale la vagoane care se remediază pe liniile staţiei (manoperă + eventuală completare piese defecte/lipsa);
  • reparatii tehnice accidentale la vagoane care se remediază pe liniile staţiei (manoperă + eventuală completare piese defecte/lipsa).
 • Solutii privind manevra feroviara la domiciliul clientului pentru cei ce dispun de infrastructura necesara, precum si manevra pentru introducerea si scoaterea vagoanelor la si de la fronturile de incarcare / descarcare pentru clientii din zonele de Vest si Sud-Vest ale Romaniei.